Odstoupení od smlouvy

(Pokud chcete odstoupit od smlouvy, prosíme vyplňte následující formulář. Formulář je potřeba podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, nebo jej vytisknutý vložit do zásilky s vráceným zbožím) 

 

Marek Przeczek
Dlouhá 426/61,
735 42 Těrlicko
IČO: 08765839
doporučeně

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

*Váš text včetně čísla faktury*

 

Tímto využívám svého zákonného práva a odstupuji od uzavřené kupní smlouvy shora citované, pokud jde o specifikované zboží. Toto zboží vracím nepoškozeno samostatnou poštovní zásilkou doporučeně na vaši adresu. Zaplacenou kupní cenu vraťte v zákonné lhůtě na bankovní účet:___________­­­______________na moje jméno.

 

 

V____________ dne_____________

 

*Váš podpis*

 

 

Formulář si může také stáhnout ve formátu pdf:

Odstoupení od kupní smlouvy

 

Vyplněný a podepsaný formulář prosím zašlete poštou na adresu:

Marek Przeczek
Dlouhá 426/61, 735 42 Těrlicko
IČO: 08765839

nebo e-mailem na: marek@scorpionka.cz

 

Dále si můžete přečíst Obchodní podmínkyPodmínky ochrany osobních údajů, Jak pracujeme s cookies